Category

Nieuws

Slimme sensor voor rugpatiënten

Van Roey ICT Group getuigde in het Wetenschapspark in Niel over zijn positieve ervaringen met het Europees project CrossCare. Via dit project ontwikkelt en test Van Roey de slimme sensor SenZYX, die bedoeld is voor mensen met lagerugpijn.

Bedoeling van de bijeenkomst in het Wetenschapspark was om kmo’s warm te maken voor de Interreg-projecten CrossRoads2, CrossCare en Link2innovate. Via deze projecten kunnen ondernemers een beroep doen op financiële en inhoudelijke ondersteuning voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Ondernemingen die succesvol deelnemen, kunnen – afhankelijk van het type project – aanspraak maken op subsidies van 10.000 tot 200.000 euro.

Pat Van Roey, ceo van Van Roey ICT Group, is alvast overtuigd van het nut van dergelijke projecten. “Het is niet alleen nuttig, het is een noodzaak voor projecten in de zorgsector. Zonder de omkadering van CrossCare zouden projecten als de ontwikkeling van onze SenZYX-sensor zelfs niet mogelijk zijn.”

Het SenZYX-project voert Van Roey ICT Group uit in co-creatie met de proeftuin LiCalab, die beschikt over een uitgebreid testpanel om nieuwe ontwikkelingen in de zorgsector te beoordelen.

“SenZYX is een sensor die bedoeld is voor mensen die om diverse redenen pijn hebben onderaan de rug”, legt Pat Van Roey uit. “Dat kan komen door een verkeerde houding of door te weinig beweging en spierkracht. SenZYX monitort de houding van de gebruiker en gaat na of hij voldoende beweegt om zijn spieren in conditie te houden. De sensor meet de positie van het lichaam in de ruimte en gaat na hoe actief de gebruiker is. Als SenZYX een houding of gedraging detecteert die te veel afwijkt, produceert hij een voelbare trilling. Dat is een signaal voor de gebruiker om zijn houding en gedrag aan te passen. SenZYX stuurt ook een rapport naar je smartphone.”

Met SenZYX richt Van Roey ICT Group zich tot twee verschillende doelgroepen: “In de eerste plaats is er de professionele markt. Verpleegkundigen hebben bijvoorbeeld veel last van lagerugpijn. In de tweede plaats is er de retailmarkt, met de sportieve gebruiker.”

Het zal echter nog even duren eer de slimme sensor op de markt is. “Ons proeftuinproject duurt twee jaar en is vijf maanden geleden pas gestart. Maar binnen twee jaar zou SenZYX klaar moeten zijn voor de markt.”

Bron: MadeInMechelen (22 februari 2017)