Om gebruik te maken van de mobiele applicatie zal iedere gebruiker zich moeten identificeren met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord. De applicatie heeft deze identificatie nodig om de sensorwaarden aan de juiste persoon te koppelen én om een persoonlijk advies te geven.

Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Druk vervolgens op de knop “Login”. Zodra correcte inloggegevens werden ingegeven, komt u terecht op de startpagina van de mobiele applicatie.

Inloggegevens onthouden

Er is een mogelijkheid beschikbaar om de inloggegevens te laten onthouden door de mobiele telefoon, zodat bij volgende opstart van de app enkel nog op “Login” moet worden gedrukt.

Vraag & Antwoord

Ik krijg geen toegang tot de mobiele applicatie terwijl mijn inloggegevens correct zijn.

In sommige gevallen heeft de mobiele applicatie nog niet alle inloggegevens gedownload; bij de 1ste opstart van de app is dit bijvoorbeeld zo.

Start de download van alle logins manueel door op de knop “Sync logins” te drukken. Zorg ervoor dat een internetverbinding aanwezig is!

Aanbrengen sensor

Om er zeker van te zijn dat de sensor juiste informatie genereert en verzendt naar de mobiele applicatie, dient de sensor op een correcte manier worden aangebracht. Dit geldt voor zowel de oriëntatie van de sensor als de positie op de rug. Volg onderstaande richtlijnen om een correcte positionering te bekomen.

Oriëntatie

De sensor is opgedeeld uit 2 elementen: een klein vast omhulsel (1) en een lang buigelement (2).

Het buigelement dient naar onder te wijzen, zodat de buiging over de lage rug wordt geregistreerd.

Plakstof

Aangezien de sensor de buiging van de rug gaat meten, moet de sensor tegen de blote rug terecht komen. De plakstof komt dus aan de kant van de rug terecht.

Positie op de rug

Onderaan de rug bevinden zich 2 kuiltjes die dienen als referentiepunt: het uiteinde van het buigelement komt hierbij op gelijke hoogte terecht.

Deze kuiltjes zijn niet bij iedereen zichtbaar, maar zijn wel perfect voelbaar.

Breng de sensor aan op de ruggengraat.

Connectie maken met SenZYX-sensor

Vele functionaliteiten zijn perfect beschikbaar zonder een connectie te maken met de SenZYX-sensor. Sommige zaken vereisen echter een dergelijke connectie. Volg onderstaande instructies om uw sensor te zoeken en een verbinding tot stand te brengen.

Stap 1: Bluetooth

Activeer op uw mobiele telefoon de Bluetooth-functie.

Stap 2: Sensor zoeken

Om een connectie te maken met de sensor, moet deze eerst worden gevonden door de mobiele telefoon.

Open in het menu onderaan “Instellingen”  “Apparaten”.

Bij het openen van deze pagina zal uw mobiele telefoon onmiddellijk zoeken naar SenZYX-sensoren in de buurt en toont het resultaat in een overzicht:

Selecteer uw sensor om een connectie tot stand te brengen. Zodra de connectie is gemaakt, moet het buigelement worden gekalibreerd naar uw persoonlijke waarden.

Stap 3: Kalibratie start

Eerst wordt het buigelement gedurende 5 seconden gemeten bij een correcte positie, wat doorheen de app wordt aanzien als referentie voor een volledig rechte rug. Vervolgens gaat opnieuw gedurende 5 seconden het buigelement worden uitgelezen maar ditmaal met een gebogen rug; deze waarde dient als referentie voor een gebogen rug.

Na de kalibratie komt u onmiddellijk terecht bij grafieken die real-time data toont afkomstig van uw SenZYX-sensor.

Vanaf dit moment is een connectie tot stand gebracht, en gaat de app constant sensorwaarden uitlezen en opslaan in het lokale geheugen.

  

 

Stap 4: Realtime grafieken bekijken

Real-time grafieken tonen

Als een connectie beschikbaar is met een SenZYX-sensor kunnen real-time grafieken worden getoond in de app.

Open onderaan in de navigatiebalk “Apparaten”  “Details”.

 

Onmiddellijk worden de real-time gegevens getoond in grafieken.

Vraag & Antwoord

De app vindt mijn sensor niet.

Hier kunnen verschillende oorzaken het probleem veroorzaken:

  • Ondersteunt uw mobiele telefoon Bluetooth Low Energy?
  • Is de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon geactiveerd?
  • Heeft uw sensor nog voldoende batterij?
  • Bevindt uw sensor zich dicht genoeg bij de mobiele telefoon?

Welke Bluetooth-versie heeft mijn mobiele telefoon nodig?

SenZYX vereist minimum Bluetooth v4.0.

Mijn sensor werd gevonden, maar er kan geen connectie mee worden gemaakt. Hoe komt dit?

Meestal komt dit door een te laag batterijniveau. Bij een laag batterijniveau kunnen de sensoren zich wel bekendmaken, maar voor een connectie hebben ze de kracht niet meer. Laad daarom de SenZYX-sensor volledig op.

Hoe diep moet ik buigen tijdens de kalibratie?

Tijdens de kalibratie van uw buiging moet u op een slappe manier zitten of staan (de Engelse benaming slouched); dit betekent uw rug en schouders naar voren laten hangen op een nonchalante manier.

Het is dus absoluut niet de bedoeling om uzelf volledig dubbel te vouwen!

Vraag & Antwoord

De app vraagt niet om te kalibreren. Waarom niet?

Uw kalibratiewaarden zullen op uw mobiele telefoon gedurende 1 week worden bijgehouden zodat u niet bij iedere connectie opnieuw dient te kalibreren.

Synchroniseren met Cloud

In de Cloud bevindt zich een databank die is aangemaakt voor SenZYX waarin alle algemene data – bijvoorbeeld de oefeningen en de gezondheidstips – in staan opgeslagen. Dit moet op een manier naar de mobiele telefoon worden getrokken zodat de app hiermee verder kan. De sensorwaarden die worden gegenereerd, komen uiteindelijk eveneens in diezelfde databank terecht.

Om dit alles te kunnen volbrengen, is een synchronisatie nodig die de nieuwe lokale gegevens gaat verzenden naar de Cloud, en andersom die nieuwe of gewijzigde data van de Cloud haalt en naar de mobiele telefoon verzendt.

Manuele synchronisatie

De synchronisatie kan in de app altijd manueel worden gestart. Open hiervoor de instellingen via de navigatiebalk onderaan.

Onder sectie Data synchronisatie staat de knop “Nu synchroniseren” die navigeert naar het scherm voor de manuele synchronisatie.

 

Door op de knop “Start” te drukken, gaat de manuele synchronisatie worden uitgevoerd.

Automatische synchronisatie

SenZYX heeft een automatisch mechanisme ingebouwd die elke 10 minuten een synchronisatie gaat uitvoeren. Dit verloopt volledig in de achtergrond, dus u hoeft hier niets voor te doen.

Deze synchronisatie gaat op een Android-toestellen gestart worden zelfs al is de app volledig afgesloten. Op een iOS-toestel is dit niet het geval en moet de app wel open staan; zowel op de voor- als op de achtergrond is toegestaan.

Het proces van de automatische synchronisatie kan worden gedeactiveerd door de optie “Auto-sync” uit te schakelen in de instellingen onder sectie Data synchronisatie.

Vraag & Antwoord

Hoe vaak gebeurt de automatische synchronisatie?

Om de 10 minuten gaat SenZYX proberen een synchronisatie uit te voeren. Deze gaat enkel uitgevoerd worden als de mobiele telefoon een Wifi-verbinding heeft! Mobiele data wordt nooit automatisch gebruikt!

Werkt SenZYX ook op mobiele data?

Standaard gebruikt SenZYX enkel een Wifi-verbinding. Als geen Wifi-verbinding aanwezig is, zal de app telkens vragen of mobiele data gebruikt mag worden.